اطلاعات تست برای پنل فروشندگان و مشتریان

ورود فروشنده — >>   user : vendor_test   **  pass : [email protected]#mehrdesign

ورود بازاریاب — >>   user : bazaryab  **  pass : bazaryab
ورودی مشتری — >>   user : almaboone9   **  pass : almaboone9

منوی اصلی